Fuska.nu

Fusk till LEGO Batman 2: DC Super Heroes på Nintendo 3DS från www.fuska.nu.
Inskickat av sera97 den 2014-02-02

Pausa spelet och gå in på "Extras" för att kunna skriva in koderna.

MNZER6 - Attract Studs
ZHAXFH - Beep Beep
TPJ37T - Character Studs
BWQ2MS - Disguises
4LGJ7T - Extra Liv
7TXH5K - Extra Toggle
TPGPG2 - Fall Rescue
MBXW7V - Gold Brick Finder
LRJAG8 - Minikit Piece Finder
RYD3SJ - Peril Finder
5KKQ6G - Red Brick Finder
ZXEX5D - Regenerate Hearts
74EZUT - Studs X2
JN2J6V - Super Build
JXN7FJ - Vine Grapples
9ZZZBP - Clown Goon
W49CSJ - Lexbot
ZQA8MK - Mime Goon
V9SAGT - Polis
Q285LK - Riddler Goon
95KPYJ - Two-Face Goon
C79LVH - Harley Quinn's Motorbike

[Skriv ut]