Fuska.nu

Fusk till Wetrix på Nintendo 64 från www.fuska.nu.
Inskickat av Triforce den 2005-04-01

Kontrollera vattnet
Håll C-Upp eller C-Ner vid huvudmenyn för att sänka eller höja "whirlpool" av vatten. Fortsätt hålla någon av C-U/C-N och tryck på analogspaken för att flytta "whirlpool" över vattnet...

[Skriv ut]