Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

AI

Senaste AI-nyheterna från vecka 19, 2024

1 Mins Read
  • Amazon lanserar generativ AI-assistent, Amazon Q, för företag och utvecklare, integrerat med företagssystem för uppgifter som chatt, problemlösning och datadrivna beslut.
  • Nvidia introducerar DrEureka, ett system som använder LLM för att automatisera överföring av färdigheter från simulerad träning till verkliga robotar.
  • Microsoft utvecklar ett stort AI-modell MAI-1 med 500B parametrar, skilt från OpenAI, under ledning av Mustafa Suleyman.
  • Devin från Cognitive Labs får nya funktioner för bättre kontroll och samarbete i AI-programmering.
  • Apple presenterar ny M4-chip i iPad Pro, optimerad för nästa generations AI-applikationer.
  • Nya GPT2-chatbotar visar avancerade resonemangsförmågor i LMSys’ chatbot arena, tros vara skapade av OpenAI.
  • ChatGPT integreras snart med Google Drive och Microsoft One Drive för smidigare dokumenthantering.
  • Microsoft 365 Copilot förbättras med autokomplettering, omskrivning och hantering av användarprompts.
  • AlphaFold 3 av Google DeepMind och Isomorphic Labs förutspår 3D-strukturer av biomolekyler, vilket accelererar läkemedelsutveckling.
  • Google utökar kontextfönster i Gemma 2B-modellen från 8K till 10 miljoner tokens för att inkludera omfattande data.

Comments are closed

Liknande artikeler