Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

AI

Problem vid uppdatering av Microsoft 365 och Office

1 Mins Read
Under de senaste månaderna har många användare stött på problem när de försökt uppdatera Microsoft 365 eller Office. Användarna möts av felkoden 30088-27 och uppmanas att försöka igen senare. Orsaken till felmeddelandet är fortfarande okänd, men det verkar inte vara ett nätverksproblem. Microsoft rekommenderar att man inte försöker uppdatera programmen tills problemet är löst. Om programmen slutar fungera efter en misslyckad uppdatering bör man återgå till den senast fungerande versionen.

Comments are closed

Liknande artikeler