Välkommen Gäst! Logga in eller registrera ett konto.

Logga inriderch

riderch

Offline

En 28 år gammal kille från Stockholm, Tyresö Kommun
68XPMedlem sedan 09/11 2004, kl 16:27 Senaste besök 08/02 2008, kl 17:04Presentation

har klarat ut alla spel på x-box som gorts så fråga så hjälper jag gärna msn [email protected]
......................##........................## tja tja
.......................##.....................##
........................##..................##
..........................##...............##
............................##............##
..............................##.........##           
................................##......##
..................................##...##
....................................####
...................................##...##
..................................##.....##
.................................##.......##
................................##.........##
...............................##...........##
..............................##.............##       
.............................##...............##

tja tja tja tja tja tja tja ja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja
#####........######...######......#
#................#........#...#........#......#
#................#........#...#........#......#
#................#........#...#........#......#
#####........######...######......#####
........................................
...................##.............##
...................##.............##
##..........##..#...#......#..#
#..#......#..#..#...##....#..#
#..#.....#...#..#...#.#...#..#
#...#...#....#..#...#..#..#..#
#....#.#.....#..#...#...#.#..#
#.....##.....#..#...#....##..#
.......................................
.....................................##
.....................................##
#####......####....####..#.
........#......#....#.....#.......#.
........#......#....#.......###.#.
.#.....#......#....#....#.....#.#.
..####......####.....####.#.
.........................................
...............#..#....................
..####...#####..#######..
...#........#......#........#........
.....###..#......#........#........
.#......#..#......#........#........
...####..#####........#........
.........................................
#####..####..#####..####
#..........#.....#.#......#...#.....
#..........####..#......#....###
#..........#....#..#......#.#.....#
#####..#.....#.#####..####

min favorit polare sebbe
....#..#
......#............#.........####....#...............#...........###........#..#..........#.........#..........#....#.......#..#.........#..#......#####........#.......#..###....###........####........####..
#..........#......####...####....#....#....#........#......#...#.#
...................................................................................
######....####...........#.........#........#..............#.........
#..............#....#.........#..#.......#........#............#..#.......
######....###..........####......#........#...........####......
#..............#....#.......#......#.....#........#..........#......#.....
######....#......#....#........#....####..####...#........#....
...................................................................................
#####........#####...........###.....###.........#####.......#................#...................#....#...#....#.......#................#####........#####...........###.....###.........#####................#........#...................#...#....#...#........#...............#####........#####...........###.....###.........#####.......
..................................................................................

#####.....####......#####.........#.........####................
#......#......#...........#................#.#.......#....#...............
#......#.......###......#..............####......###..................
#......#....#.....#......#.............#......#.....#....#................
#####.....####......#####....#........#....#......#..............
...................................................................................
####..........#..........#####...........................................
......#........#..#........#...................................................
......#.......####.......#.......##........................................
#....#......#......#.....#######........................................
..###.....#........#................#........................................
...................................................................................
#........#.....#...#.......#...........#...................####..........
##......#.....#...#....#.#.........#..#..................#...............
#..#...#......#...###...#........####...................###.........
#....##.......#...#...#..#.......#......#..............#......#.........
#...............#...#....#.###..#........#..............####.............................................................................................
#####...........#####..........#....#..................................#......#.........#....................#....#..................................#......#.........#....................####..................................#......#.........#....................#....#..................................#####...........#####..........#....#.......................................................................................................................#####.............###.......#####.......#####.........###...#.........................#.........#...............#...................#.....#.........................#.........#####.......#####...........#.....#.........................#.................#...............#...........#.......#####.............###.......#####.......#####.........###...
(  ',    ',:::',      ',        ;  ', '      , '           
      ' ,    ' ,::',    ',    ¸ ¸',        ,'       
        '  ,    '  ',    ,'¸' ¸ , ¸'      -  ' -,     
              '  - ,    ,•'/ \/          , - -,  ' ,    , -, . , ¸
                    ' ,' \/            ,'      ¸ ',  ;'    '      ,-'.   
                      ;,¸              ;    ,' ,- -','                ' ,
                    ', , - - - .      ;    ; ;  ,'      ¸          ), ; 
                      ',        ¸', ,  ',  '-, ','    ,-'          ,' ' 
                    ¸ ¸'.,      ;  ,' ' , ¸'¸-, .'  , -'            , '       
                -,'-      ' - , ; ¸'¸ ¸-' ' ',  ,-'            , ' • 
              ,-'              , -  ',- -,' ,-'  , -  -,'     
              ;.',        ,-'  ,-  ,  ' '  - ' ¸-'        , '                                         
                  ' - , ¸ ¸ ¸ ¸'    ¸ ',-  ',''  ¸    , '     
                            ',  , -'  '-¸ -'    ,'    ,'   
                      , -  ' ' '                ;  ,'                                 
                    ',                        ,'.- '                     
                  , ' ' ,                  , ,'         
                , '      ' - , , . -  ' -( ' ' ,   
              ,'                            '  '- ,   
            -,                            ,  - '   
                '  . ., . . . . . -  ,'                   
                      ' ,    ' ,      ',                                   
    ,  '  '  '  ' ,'  '  '  ' -  , ;¸    '  '  '  '  ' ,'- '  '  ,                                                                 
  ,'              ',    , -  '  , ',' - ,          ,'              ',                               
  ;                '- '    , - '      '  ,  ' - ,  ,'                  ;   
',(¸¸(¸¸( ¸ ¸ ¸ , , - '
=rin gärna i min gest bok=)
:) :p

Bäst just nu

På PC
css
På Playstation
allt
På Playstation 2
burnout revandge
På Xbox
alla har alla spel o
På Game Boy
nfs underground 2
På Nintendo 64
suger
På GameCube
super smash mele
På TV
simpsons kameleonten
På Bio
m:i:2
På Film
allt
På Nätet
www.darknemesis.se
I Stereon
bandit 106,3
Bok
inget

Information

Riktigt namn
-
Rockstar Social Club
-
Medlem sedan
09/11 2004, kl 16:27
Steam
-
Senast inloggad
08/02 2008, kl 17:04
Hemsida
-
Antal inloggningar
64
Origin
-
Xbox Live
-
Skype
-
Playstation Network
-
Nintendo Network ID
-