Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

AI

Kinesisk AI-modell överträffar GPT-4 och Claude 3.5

1 Mins Read
En kinesisk AI-modell har överträffat GPT-4 och Claude 3.5 i prestandatester. Tekniken inom AI fortsätter att utvecklas snabbt och nya aktörer kommer hela tiden in på marknaden. Dessutom har en ny AI-teknik för att skapa högkvalitativa videor i Hollywood-stil presenterats. YouTube har introducerat ett nytt AI-verktyg som kan ta bort upphovsrättsskyddad musik från videor. Dessa framsteg visar hur AI-teknik kan förändra olika branscher.

Comments are closed

Liknande artikeler