Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

AI

EU undersöker industrins syn på Kinas äldre chipp

1 Mins Read
EU-kommissionen undersöker industrins åsikter om Kinas ökade produktion av äldre datorchipp. Två frivilliga enkäter har skickats ut och ska lämnas in senast i september. Åtgärder som kan följa av enkäterna är fortfarande oklara. Spänningar mellan EU och Kina kan öka när EU försöker skydda sina industrier. Kina satsar mer på äldre chipp på grund av restriktioner från USA samt europeiska leverantörer och chipptillverkare är beroende av dessa.

Comments are closed

Liknande artikeler