Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

AI

EU undersöker åsikter om Kinas chipproduktion

1 Mins Read
EU-kommissionen undersöker hur regionens halvledarindustri ser på Kinas ökning av äldre datorchipp. Två frivilliga enkäter har skickats ut och ska lämnas in senast i september. Utfallet av enkäterna kan leda till ökade spänningar mellan EU och Kina. Kina ökar sin produktion av äldre chipp som en reaktion på USA:s restriktioner. Produktionen är viktig för många europeiska leverantörer och chipptillverkare.

Comments are closed

Liknande artikeler