Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

AI

Avancerade språkbearbetningsenheter revolutionerar kundtjänster

1 Mins Read
Språkbearbetningsenheter (LPUs) är specialiserade processorer för språkuppgifter. Dessa enheter skiljer sig från andra processorer som hanterar flera uppgifter samtidigt. LPUs kombinerar egenskaper från Central Processing Unit (CPU) och Graphic Processing Unit (GPU). De är särskilt användbara för avancerad röst-AI i kundtjänstcentra. Detta kan leda till förbättrad effektivitet och kundupplevelse.

Comments are closed

Liknande artikeler