Fuska.nu

Fusk till Godzilla Generations på Dreamcast från www.fuska.nu.
Inskickat av Fuska-nu den 2002-11-05

Alla VMU Monsters
Vid Vs Battle Menu välj botten alternativet. På nästa skärm håll X+Y och tryck Ner+L+R.

Vara orginal Godzilla
Håll L + R och tryck på någon knapp på Monster select skärmen

Vara Mech Godzilla
Håll L + R och tryck på någon knapp 2 gånger på Monster select skärmen

Vara Beta Godzilla
Håll L + R och tryck på någon knapp 3 gånger på Monster select skärmen

Vara American Godzilla
Håll L + R och tryck på någon knapp 4 gånger på Monster select skärmen

Vara Minilla
Håll L + R och tryck på någon knapp 5 gånger på Monster select skärmen

Vara Dr. Serizawa
Håll L + R och tryck på någon knapp 6 gånger på Monster select skärmen

[Skriv ut]