Fuska.nu

Fusk till Irritating Stick på Playstation från www.fuska.nu.
Inskickat av Kigsz den 2006-06-06

* Få sju liv:
På skärmen där du väljer Modes, ska du välja, emn inte trycka på, "1P Play". Därefter trycker du Höger (4). Välj, men tryck inte på, sedan "Tournament" och tryck Höger. Välj, men tryck inte på, sedan "Course Edit" och tryck Vänster (2). Välj, men tryck inte på, sedan "Option" och tryck Vänster (6). Till sist välj, men tryck inte på, "1P Play" igen och tryck på X. Stående ovationer hörs om du gjort rätt

[Skriv ut]